Розширена електронна версія

Попович Мирослав

Доктор філософських наук, професор, академік НАН України, директор Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України