Поляк Ганна

аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Сфера наукових інтересів: 
модальна логіка, аналітична метафізика, західноєвропейська схоластика, проблеми української філософської термінології.