Пазенок Віктор

Член-кореспондент НАНУ (1988 р.), доктор філософських наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України. Є членом академічної Наукової ради по координації правових досліджень, членом Українського філософського товариства та Української асоціації політологів, Президентом Української гуманістичної та етичної асоціації, членом правління міжнародної Асоціації "Етос" та Товариства "Знання" України, членом редколегій часописів "Філософська думка", "Політика і час".