Розширена електронна версія

Мельник Володимир

доктор філософських наук, професор, декан філософського фак ультету Львівського національного університету ім. Івана Франка
Сфера наукових інтересів: 
філософія науки, культури і техніки.