Майборода Олександр

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології, заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етно-національних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України