Розширена електронна версія

Лях Віталій

Доктор філософських наук, завідувач відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.
Сфера наукових інтересів: 
зарубіжна філософія, екзистенціальна філософія, неофрейдизм, проблеми постіндустріального та інформаційного суспільства, пошук нових типів раціональності.