Коротченко Юлія

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософїї Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
Сфера наукових інтересів: 
філософія мови, текстовий аналіз, логіка, семіотика.