Розширена електронна версія

Климчук Володимир

кандидат філологічних наук, літературознавець, громадськопо-літичний діяч, автор розвідок в царині історії та теорії лібералізму, тоталітарних та посттоталітарних політичних технологій, проблем конституціоналізму.