Розширена електронна версія

Киричок Олександр

кандидат філософських наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України