Казаков Мстислав

кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Сфера наукових інтересів: 
епістемологія, філософія науки, філософія свідомості, моральна філософія, акторно-мережева теорія, формальна соціологія, філософська думка Мішеля Фуко.