Розширена електронна версія

Карівець Ігор

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного університету «Львівська політехніка».
Сфера наукових інтересів: 
феноменологія і онтологія повсякдення, філософія постнекласичної науки.