Кабелка Гінтарас

доктор філософії.
Сфера наукових інтересів: 
методологічні проблеми історії філософії Литви..