Розширена електронна версія

Єрмоленко Володимир

кандидат філософських наук, доктор політичних студій (EHESS, Париж), докторант Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, старший викладач НаУКМА.