Розширена електронна версія

Єременко Олександр

доктор філософських наук, професор Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (Сєвєродонецьк)