Розширена електронна версія

Хмелько Валерій

доктор філoсофських наук, професор, завідувач кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія», президент Київського міжнародного інституту соціології
Сфера наукових інтересів: 
будова та еволюція суспільства і процесів його відтворення, зв’язок макросоціальних структур і соціальних орієнтацій.