Розширена електронна версія

Гусєв Валентин

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Київського національного університету «Києво-Могилянська академія». Сфера науко6 вих інтересів — історія філософія, філософія Нового часу, метафізика
Сфера наукових інтересів: 
історія філософія, філософія Нового часу, метафізика.