Грабовський Сергій

cтарший науковий співробітник Інституту філософії НАНУ, кандидат філософських наук, член координаційної ради Асоціації українських письменників.
Сфера наукових інтересів: 
філософія історії, філософія політики, соціальна екологія.