Розширена електронна версія

Горкуша Оксана

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.