Розширена електронна версія

Филипович Людмила

доктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософії та історії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.