Філіпенко Наталія

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.
Сфера наукових інтересів: 
історія філософії в Україні.