Розширена електронна версія

Федотова Валентина

доктор філософських наук, професор, академік РАЕН, за відувач сектору соціальної філософії Інституту філософії РАН
Сфера наукових інтересів: 
соціальна філософія, методологія соціального пізнання, аналіз соціальних транс формацій та мегатрендів.