Фадєєв Володимир

Кандидат філософських наук, завідувач відділу філософських проблем етносу та нації Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди.
Сфера наукових інтересів: 
філософія етносу.