Даренська Віра

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії культури і культурології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Лу ганськ)
Сфера наукових інтересів: 
філософське українознавство, традиційна народна культура.