Цофнас Арнольд

доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії та методології науки Одеського національного політехнічного університету
Сфера наукових інтересів: 
онтологія, методологія наукового пізнання.