Розширена електронна версія

Бистрицький Євген

Доктор філософських наук, в.о. зав. відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.
Сфера наукових інтересів: 
теорія філософії, філософська герменевтика, теорія пізнання, філософія культури, політична філософія.