Розширена електронна версія

Атоян Арсентій

доктор філософських наук, доцент кафедри філософії культури і культурології Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля