Розширена електронна версія

Шанси та ризики для демократії в Україні після виборів 2019 року

Анотація: 

Метою круглого столу є обговорення викликів та загроз демократичному розвиткові України за умов неусталених демократичних інституцій у процесі тривалої суспільної трансформації. Дослідження цих суперечливих інституціональних динамік у спектрі їх соціально-структурних, соціально-психологічних та соціокультурних проявів, аналіз цих викликів, ризиків та загроз для демократичного розвитку країни є актуальним завданням гуманітарного знання. Спільний круглий стіл двох академічних журналів, поєднує експертні думки соціологів і філософів, є певним кроком у цьому напрямі.

Abstract: 
The purpose of the roundtable discussion is to discuss challenges and threats to Ukraine's democratic development in the face of unsustainable democratic institutions in the process of long-term social transformation. Investigating these conflicting institutional dynamics in the spectrum of their socio-structural, socio-psychological and socio-cultural manifestations, analyzing these challenges, risks and threats to the democratic development of the country is an urgent task of humanitarian knowledge. A joint roundtable of two academic journals, bringing together the expert opinions of sociologists and philosophers, is a definite step in this direction.
334
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7951
Як цитувати
Білий Олег, Єрмоленко Анатолій (2019). Шанси та ризики для демократії в Україні після виборів 2019 року . Філософська думка, №6. с. 6-45.
Завантажити: