Розширена електронна версія

Філософська періодика очима фахової спільноти
Опитування «Філософської думки»

Автор(и): Ясна Іламі
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №6
Сторінки: 14-37
Журнальна рубрикація: Тема числа: філософська періодика
Анотація: 

У статті подано результати опитування представників української академічної спільноти щодо стану філософської періодики в Україні. Досліджено уявлення респондентів про найбільш відомі та якісні видання; проаналізовано ставлення опитуваних до критерію «фахового» журналу, зокрема, взаємозв’язок понять «фаховість» та «якість» для респондентів. Проаналізовано ставлення фахівців до практик реального та формального рецензування наукової періодики. Систематизовано основні вади, які, на думку респондентів, притаманні українській філософській періодиці. Виявлено, які формати філософського журналу (паперовий, електронний, паперовий з електронною версією) та які канали їх отримання (передплата, купівля випусків, читання у бібліотеці, передплата електронного видання тощо) є найбільш зручними для читачів.

Abstract: 
Author of this paper presents the results of the survey of Ukrainian academic philosophers concerning condition of philosophical periodicals in Ukraine. The subject matter includes: respondents’ vision of the most known, widely-read and high-quality journals; their vision of Ukrainian philosophical press’ weaknesses; attitude to the notion of “fakhovy” (professional) journal and practices of real and formal reviewing; preferable formats (paper, electronic) and ways of obtaining academic periodicals (subscription, retail purchasing, using libraries etc.).
1314
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7652
Як цитувати
Ясна Іламі (2017). Філософська періодика очима фахової спільноти . Опитування «Філософської думки» . Філософська думка, №6. с. 14-37.
Завантажити: 
Додаткові матеріали: