Розширена електронна версія

Дві феноменології та дві французькі традиції екзистенційної філософії

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №5
Сторінки: 76-89
Анотація: 

У статті здійснено спробу порівняльного аналізу двох феноменологій: феноменології Е. Гусерля і феноменології Є. Міньковського та Ґ. Марселя. Описані відмінності витоків двох феноменологій: неокантіанський і картезіанський витоки феноменології Е. Гусерля та берґсоніанський виток феноменології Є. Міньковського та Ґ. Марселя. Позначені відмінності у завданнях, що стоять перед феноменологами двох напрямків. Наведено феноменологічні ідеї Ґ. Марселя, розвинені ним у співпраці з Є. Мінковським, та сутність повороту Ґ. Марселя до екзистенційної проблематики. Для позначення відмінності засобу феноменологічного утримання Ґ. Марселя запроваджено новий термін: екзистенційна редукція.

Abstract: 
This work is an attempt of comparative analysis of two phenomenologies: the phenomenology of E. Husserl and the phenomenology of E. Minkowski and G. Marcel. Two different origins of those phenomenologies are described: the Neo-Kantian and Cartesian origins of Edmund Husserl’s phenomenology and Bergsonian origin of Eugene Minkowski’s and Gabriel Marcel’s phenomenology. The differences in the task, which phenomenologists of two directions had set are marked. The phenomenological ideas of G. Marcel, which were developing in collaboration with E. Minkowski and his tern to the existential issues are presented. A new term: the “existential reduction” is introduced to indicate the differences in the way G. Marcel uses phenomenological abstention.
882
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7633
Як цитувати
Зіневич Анастасія (2017). Дві феноменології та дві французькі традиції екзистенційної філософії . Філософська думка, №5. с. 76-89.
Завантажити: