Розширена електронна версія

Щодо феноменології природничої науки

Автор(и): Вахтель Андрій
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №5
Сторінки: 61-75
Анотація: 

У центрі розгляду цієї статті — спроба Оскара Бекера, учня Едмунда Гусерля і математика, здійснити феноменологічне обґрунтування класичної і некласичної (Айнштайнової) фізики та фізичного застосування геометрії. Цю спробу Бекер здійснював на ґрунті Гусерлевого ретельного аналізу феноменологічної конституції матеріальної природи (опублікованого в «Ідеях ІІ»), а також його загального методу феноменологічного прояснення наукових понять і положень (викладеного в «Ідеях ІІІ»), які також розглядає автор цієї статті. Метою статті є демонстрація того, як імпліцитні положення фундаментального характеру входять до системи природничонаукового знання і як ці положення піддаються феноменологічному проясненню.

Abstract: 
An attempt of Oscar Becker, an Edmund Husserl’s student and mathematician, of the phenomenological substantiation of the classical and non-classical (Einsteinian) physics and physical applications of geometry is the focus of interest of this article. Becker carried through his attempt basing on Husserl’s thorough analysis of the phenomenological constitution of material nature (published in Ideen II), as well as his general method of phenomenological clarification of scientific concepts and statements (set forth in Ideen III), which are also examined by the author of the article. The article purpose is to demonstrate how the implicit statements of the fundamental nature constitute a part of the system of knowledge in natural sciences and how these statements are subject to phenomenological clarification.
700
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7629
Як цитувати
Вахтель Андрій (2017). Щодо феноменології природничої науки . Філософська думка, №5. с. 61-75.
Завантажити: