Розширена електронна версія

Соціальні контексти особистісної ідентичності

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №5
Сторінки: 45-60
Журнальна рубрикація: Соціальна філософія
Анотація: 

Вихідною проблемою статті є питання про індивідуацію суб’єкта й набуття або не набуття ним статусу ідентичності в якості особистості. Основним механізмом такого набуття вважається особистісна дія, вчинок. Надалі, на основі робіт Ганни Арендт показано, що така ідентичність може набуватися лише в певним чином влаштованому суспільно-політичному просторі. Далі показано, за рахунок чого і у який бік зміщується межа суспільного і приватного. Ця позиція зіставляється з арґументами Чарльза Тейлора, котрий вибудовує свою концепцію на підставі непорушних принципів моралі та прав людини. Тим самим блага постулюються не лише як етичні, але й як онтологічні сутності. Загалом стаття має на меті загострити цю полеміку.

Abstract: 
The question on individualization of a subject and gaining or non-gaining by this subject the identity status as a personality is the initial problem of the article. The personality ac tion is considered as the main mechanism of such gaining. Then it is shown on the works by Hanna Arendt that such identity may be gained in the properly organized socio-political space. This position is compared with the arguments of Charles Tailor who forms his conception on the basis of unalterable moral principles and human rights. Thus the welfare is postulated not only as ethical but also as ontological entities. The article is generally aimed at aggravation of this polemics.
670
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7628
Як цитувати
Верлока Володимир (2017). Соціальні контексти особистісної ідентичності . Філософська думка, №5. с. 45-60.
Завантажити: