Розширена електронна версія

Комодифіковане «Я» — новий тип персональної ідентичності

Автор(и): Дениско Петро
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №4
Сторінки: 81-97
Журнальна рубрикація: Соціальна філософія
Анотація: 

Розглянуто перетворення людського «Я» на товар за умов сучасного гіперспоживацького, пост-постмодерного суспільства. Проаналізовано істотні особливості комодифікованого «Я» та зміни в природі самопрезентації, яка стає головним способом конструювання комодифікованого «Я» під час інтеракцій з іншими людьми в повсякденному житті та Інтернеті. Вживлення споживацьких патернів у процес самопрезентації призводить до того, що привертання симпатії та самореклама стають ключовими стратегіями самопрезентації для сучасних соціальних акторів, а інтеракції між індивідами, які мають комодифіковане «Я», неминуче переплітаються з комодифікацією їхніх стосунків і відтворюють контрактну модель стосунків. Внаслідок цього приватне «Я» (Я-для-себе) в індивідів спустошується, стає невловимим, адже вони зосереджені лише на своєму публічному «Я» (Я-для-інших). Нові комунікаційні технології та цифрові дивайси неабияк сприяють комодифікації людського «Я», бо перетворюють приватне життя індивіда на медійний товар, що публічно поширюється в Інтернеті. Комодифіковане «Я» багато в чому схоже з постмодерним «Я», проте у дечому все ж відрізняється, а тому його можна називати пост-постмодерним «Я».

Abstract: 
The article studies the main features of commodified self in the contemporary hyperconsumer and post-postmodernist society. Nowadays consumerist attitudes have transformed the personal identity (self-conception) into commodity. To be a commodity for consumption, the contemporary social actors try to advertise themselves, using such self-presentation strategies, as ingratiation and self-promotion. In the hyperconsumer society, self-presentation is changing because individuals present themselves as high-quality products that give benefit and immediate hedonistic pleasure to consumers. As a result, a private self (inner, authentic self) is emptied out and becomes elusive whereas a public self (one’s social images) is emphasized. The commodification of human self is coupled with contradictory individualism, for a person independently constructs his self as commodity but depends on the recognition of his commodified self. Moreover, social media on the Internet and compact digital devices also contribute to the commodification of self. The commodified postpostmodern self is not the same as postmodern “death of the subject”. The commodified self is always a self-reflexive self with certain depth, because it finally operates with relatively stable self-definitions. Since human self is inseparable from the body and relationships, the commodification of self creates unity with the implicit commodification of human body and commodification of human relationships.
778
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7573
Як цитувати
Дениско Петро (2017). Комодифіковане «Я» — новий тип персональної ідентичності . Філософська думка, №4. с. 81-97.