Розширена електронна версія

«Аргумент зомбі» проти матеріалізму: основи та перспективи подальшого дослідження

Автор(и): Леонов Андрій
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №3
Сторінки: 57-77
Журнальна рубрикація: Продовження теми
Анотація: 

Основи та перспективи подальшого дослідження У статті розглядається головний арґумент проти доктрини матеріалізму і серце сучасної психофізичної проблеми — арґумент зомбі. Головним пропонентом ідеї філософських зомбі є австралійський філософ Девід Чалмерс, чий головний опус «The Conscious Mind» повністю базується на ідеї збагненності та логічної можливості зомбі.

Автор має намір показати, що для адекватного аналізу Чалмерсового аргументу зомбі самого тільки фрейму аналітичної філософії недостатньо, і у зв’язку з цим належить залучити Декартову філософію та феноменологію Е. Гусерля. Це пов’язано з тим, що автор розглядає Чалмерсів арґумент зомбі як інвертований картезіанський арґумент відокремленості ума від тіла, який має два рівні арґументації: інтуїтивна очевидність та логічна (conceivability — possibility фрейм). Чалмерсова апеляція до феноменальної свідомості, досвіду та інтуїції надає тверду основу для іменування його філософського проекту стосовно свідомості як аналітичної феноменології, а його самого як аналітичного феноменолога відповідно.

Abstract: 
The paper deals with the main argument against the doctrine of Materialism and the heart of the mind-body problem — the Zombie argument. The main proponent of the idea of philosophical zombies is the Australian philosopher David Chalmers, whose main opus “The Conscious Mind” is wholly based on the idea of conceivability and logical possibility of zombies. The author aims to show that for the adequate analysis of Chalmers’ zombie argument, the frame of the Analytic philosophy alone is not sufficient, and due to that, one needs to involve Rene Descartes’ philosophy as well as Husserlian phenomenology. It is because the author considers Chalmers’ zombie argument as an inverted Cartesian argument from mind-body distinction and which has two levels of argumentation: intuitive obviousness and logical (conceivability-possibility frame). Chalmers’ appeal to phenomenal consciousness, experience and intuiton gives a solid basis to call his Philosophy of Mind project and himself as analytic phenomenology, and analytic phenomenologist respectively.
749
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7552
Як цитувати
Леонов Андрій (2017). «Аргумент зомбі» проти матеріалізму: основи та перспективи подальшого дослідження . Філософська думка, №3. с. 57-77.