Розширена електронна версія

Тезауруси революцій як засіб дослідження їхнього смислового виміру

Автор(и): Ясна Іламі
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №2
Сторінки: 57-72
Журнальна рубрикація: Революція: принцип надії
Анотація: 

Стаття продовжує цикл теоретичних розвідок, метою якого є осмислення специфіки і розроблення методології дослідження сучасних соціальних конфліктів. Визначено об’єкт дослідження соціальних конфліктів (їхній смисловий вимір) та його предмет (семантичний простір як площина протистояння смислів). Об ґрунтовано доцільність дослідження такого предмета в межах культурної семантики, конкретніше — у форматі тезаурусів, котрі подано як мовну форму існування культурних смислів. Здійснено систематичний огляд близько 70 тезаурусів 11 соціальних конфліктів (зокрема, українського конфлікту, що триває) — від наукових статей і монографій до державних нормативних актів, журналістських розвідок та стихійної народної рефлексії у блоґах і соціальних мережах. Задано вектор подальших дій для розроблення методології дослідження смислового виміру соціальних конфліктів через аналіз їхнього семантичного простору.

Abstract: 
The article continues the series of research, which aims to determine specific features of contemporary social conflicts and to develop relevant research methodology. Author proposes an object for such research (semantic dimension of conflicts) and a subject (semantic space as an area of semantic confrontation) and proposes to apply methods of cultural semantics to investigate it. Besides, creating thesauruses of social conflicts may be useful, while we understand thesaurus as a linguistic form of existence of cultural senses. Also, the author gives a brief review of 70 thesauruses of 11 social conflicts (including contemporary Ukrainian conflict) which have been published since early 1900s.
660
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/7467
Як цитувати
Ясна Іламі (2017). Тезауруси революцій як засіб дослідження їхнього смислового виміру . Філософська думка, №2. с. 57-72.