Розширена електронна версія

Онтологія і принцип суб’єктивності: спроба контрінтерпретації Гайдеґерової філософії

Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2013 №4
Сторінки: 97-113
Журнальна рубрикація: Полеміка
Abstract: 
The article analyzes current interpretations of Heidegger’s thought in the Ukrainian philosophical tradition. The author tries to prove that interpretations of Heidegger’s thinking from positions of communicative practical philosophy, a philosophical hermeneutic and a postmodernism comprise essential shortcomings, and sometimes directly contradict Heidegger's intentions. The author of article offers own interpretation of Heidegger’s philosophy which he calls counter-interpretation. This counter-interpretation takes into account constant intentions of Heidegger’s philosophical searches in their dynamics and internal intensity.
525
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/6774
Як цитувати
Баумейстер Андрій (2013). Онтологія і принцип суб’єктивності: спроба контрінтерпретації Гайдеґерової філософії . Філософська думка, №4. с. 97-113.