Розширена електронна версія

Ґлобальна культура та соціальний порядок у концепції «сплощення світу» Томаса Фридмана

Тип матеріалу: Рецензія
Мова публікації: українська
Рецензія на:
  • Фрідман Т. Світ плаский: Ґлобалізований світ у ХХІ столітті / Томас Л. Фрідман ; пер. з англ. М. Руденко. Харків: Акта, 2008. — 675 с.
Випуск: 2014 №6
Сторінки: 82-89
Журнальна рубрикація: Про книги
Abstract: 
The article considers the conception of “flattening of the world” by American journalist Thomas Friedman, that indicates radical social changes in the age of innovational globalization. The main points of the conception are analyzed, which influence social order, global culture and modernization logic of the postmodern humanity progress.
550
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/6516
Як цитувати
Астаф’єв Анатолій (2014). Ґлобальна культура та соціальний порядок у концепції «сплощення світу» Томаса Фридмана . Філософська думка, №6. с. 82-89.
Джерела: 

Фрідман Т. Світ плаский: Ґлобалізований світ у ХХІ столітті / Томас Л. Фрідман ; пер. з англ. М. Руденко. — Харків: Акта, 2008. — 675 с.

Бауман З. Плинні часи: життя в добу непевности / Зиґмунт Бауман ; пер. з англ. А. Марчинського. — К. : Критика, 2013. — 176 с.

Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. — London : Sage, 1992. — 224 pp.

Фадєєв В. Пізньомодерний соціальний порядок та трансформація політичного життя / В.Б. Фадєєв // Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. ст. / за
ред. М. М. Розумного (заг. ред.), М.Т. Степика, В.М. Яблонського. — К. : НІСД, 2012. — С. 86–101.

Фримен К. Як час спливає: Від епохи промислових революцій до інформаційної революції / Крис Фримен, Франсиско Лука ; пер. з англ. Руслана Ткачука. — К. : Вид. дім
«Києво-Могилянська академія», 2008. — 510 с.

Кононов І. Соціологія і проблема просторової організації суспільства / Ілля Кононов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2004. — № 4. — С. 57–78.

Кайку М. Гіперпростір: наукова одиссея крізь паралельні світи, викривлений простірчас і десятий вимір / Мічіо Кайку ; наук. ред. І.О. Вакарчук ; пер. з англ.: А. Ка-
м’янець. — К. : Основи, 2005. — 458 с.