Розширена електронна версія

Сенсожиттєвий універсум Сергія Кримського

Автор(и): Лютий Тарас
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2016 №6
Сторінки: 122-129
Журнальна рубрикація: Постаті
Анотація: 

Біографічний нарис, присвячений видатній постаті в історії філософії  філософії в Україні – Сергію Кримському (1030-2010). Автор простежує шлях цієї непересічної людини від народження в містечку Бахмут та навчання на філософському факультеті Київського університету, досвіду сценариста на київській телестудії та перших фолософських здобутків в галузі логіки, методології й філософії науки аж останніх днів, заповнених працею думки та спілкуванням з друзями та колегами. Особливими етапами в інтелектуальній біографії філософа стали дослідження наукового знання крізь призму світоглядних контекстів та розроблення питань філософії Культура, стверджував Сергій Кримський, завжди була засобом виходу з катастроф в історії людства.

Abstract: 
The biographic essay id dedicated to Serhii Krymskyi (1930-2010), a distinguished figure in the history of philosophy in Ukraine. The author follows the path of this uncommon man from the birth in the settlement of Bakhmut and studying at philosophical faculty of Kyiv university, experience of script writer at Kyiv film studio and first philosophic acquisitions in the field of logic, methodology and philosophy of science and to the last days full of the work of thought and communication with friends and colleagues. Research of scientific knowledge in the light of worldview contexts and development of the problems of philosophy were special stages in intellectual biography of the philosopher. Serhiyi Krymskyi stated that culture always helped to find the way from catastrophes in the history of mankind.
719
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/6190
Як цитувати
Лютий Тарас (2016). Сенсожиттєвий універсум Сергія Кримського . Філософська думка, №6. с. 122-129.