Розширена електронна версія

Володимир Шинкарук: антропологічний поворот в українській філософії другої половини XX сторіччя

Автор(и): Андрос Євген
Тип матеріалу: Стаття
Мова публікації: українська
Випуск: 2017 №1
Сторінки: 66-73
Журнальна рубрикація: Постаті
Анотація: 

Володимир Шинкарук (1928–2001) є знаковою постаттю у становленні післясталінської української філософії. Роль Володимира Шинкарука у духовній ситуації України останніх чотирьох десятиріч можна порівняти зі значущістю творчості українських поетів-шістдесятників. Він зробив вельми помітний внесок у розроблення історико-філософської та гносеологічної проблематики. Проте найголовнішою заслугою В.І. Шинкарука у царині філософії та духовної ситуації доби було започаткування повороту до дослідження філософсько-антропологічної проблематики. Це звернення не лише відкривало нові тематичні горизонти та дозволяло аналізувати буття в усій його об’ємності, а й сприяло ствердженню життєвого оптимізму людини, яка хоче передусім бути, а не мати.

Abstract: 
Volodymyr Shinkaruk (1928-2001) is a symbolic figure in formation of the post-Stalin Ukrainian philosophy. Role of Volodymyr Shinkaruk in the intellectual situation of Ukraine of the last four decades may be compared with the significance of creative work of Ukrainian poets of the sixties. He has made a rather essential contribution to development of the approach to historical-philosophical and gnoseological problems. However the major deserve of B.I. Shinkaruk in the field of philosophy and intellectual situation of the century was the transfer to studies in philosophical-anthropological problems. This challenge not only opened new thematic horizons and allowed analyzing the existence in all its volume, but also favored the assertion of vital optimism of a person who rather strives for knowledge than for possession.
797
Постійна адреса матеріалу
http://journal.philosophy.ua/node/6122
Як цитувати
Андрос Євген (2017). Володимир Шинкарук: антропологічний поворот в українській філософії другої половини XX сторіччя . Філософська думка, №1. с. 66-73.